Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Emil (2)

  • 1881 ostettu U:kiin

  • 9 lästiä

  • 1886 varustajina Erland Grönroos

  • 1899 alus haaksirikkoutui

  • Lähteet:

    • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.

       05.01.2005