Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Emmy

 • 1863 Siipyyssä hongasta ja kuusesta Josef Janssonin johdolla rakennettu

 • 110 lästiä, pituus 93,5 jalkaa.

 • Varustajana aluksi Viktor Ertman jonka vaimon nimen mukaan alus nimettiin.

 • Myöhemmin varustajina K.F. Björkroos, rouva A. Grönberg

 • Aluksen rakennuskustannukset olivat 40 000 silloista markkaa.

 • 1903 myyty Pyhämaalle

 • 1904 haaksirikko Tanskan rannikolla

 • Kirjoitus U:gin Sanomissa:

  • 07.03.1905 Oikeusjuttu merivahingon johdosta (kuunari Emmy)

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

      05.01.2005