Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Engla

 • 1819 mainittu

 • 33 lästiä

 • Varustajina.

  • Petter Rivell

  • Gabr Kräki

  • Johan Karån

  • Johan Wong (1828).

 • 1847 haaksirikko

 • Lähteet:

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

        05.01.2005