Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Enigheten (1)

  • 1810 mainittu

  • 20 lästiä.

  • Varustajana Matti Östman.

  • Ei mainita v. 1827

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

        05.01.2005