Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Enigheten (3)

  • 1823 rakennettu

  • 55 lästiä.

  • Varustajina lesket Söderman, Lindroth, Varhela (1839).

  • Vihollinen polttanut 1855

  • Lähteet:

    • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

        05.01.2005