Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Finland (1)

 • 1828 mainittu

 • 53 lästiä, pituus 84 jalkaa.

 • 1836 rakennettu U:gissa uudelleen

 • 1856 omistajina Gabriel Blomin kuolinpesä, Petter Rivellin leski ja J. Rivell

 • 1859 omistajaksi myös Johan Malmgren.

 • 1861 hylyksi.

 • Lähteet:

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

       05.01.2005