Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Försök

  • 1879 rakennettu

  • 18 nrt. (10 lästiä), pituus 41,8 jalkaa.

  • 1879 varustajana merimies Otto Nordling.

  • 1890 haaksirikko Taivassalossa.

  • Lähteet:

    • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

    • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.

        05.01.2005