Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Freden (3)

 • 1836 Jomalassa Ahvenanmaalla rakennettu.

 • 56 lästiä, pituus 81 jalkaa.

 • 1840 varustajana mainitaan

  • Carl Granholm

  • Samuel Hallman

  • Grönholm

  • Östlin

  • Sundvallin leski

  • J. Söderblomin perikunta

  • Johan Malmgren

 • 1851 alus rakennettiin uudelleen uudessakaupungissa.

 • 1856 alus mainitaan Uudenkaupungin laivaluettelossa viimeisen kerran.

 • Lähteet:

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.

     05.01.2005