Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunarilaiva Freden

 • 1836 rakennettu

 • Kantavuus aluksi 81 lästiä ja pituus 92 jalkaa.

 • 1857 rakennettu Uudessakaupungissa uudelleen.

 • Varustajina

  • laivuri S. W. Söderblom (joka möi 1861 osuutensa Leonard Kräkille)

  • Jonathan Malmgren

  • leski Maria Sundvall.

 • 1862 mitattiin uudelleen ja kantavuus nousi 125 lästiin.

 • 1875 rakennettu Uudessakaupungissa uudelleen.

 • 1883 sai vuodon kotimatkallaan Pohjanlahdella ja jäi hylyksi.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        05.01.2005