Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Parkki Freden

  • 1819 mainittu

  • 126 lästiä.

  • Varustajana. J. Malmgren, L. Kräki ja Sundvallin leski (1864).

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

       05.01.2005