Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Fredrica

  • 1816 mainittu

  • 29 (31) lästiä.

  • Varustajana  Jonathan Erholm, H. G. Söderman, Johan Karén (1828).

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

        05.01.2005