Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Fridfursten (1)

  • Rakennettu Nauvossa; mainittu 1818

  • 32 (44) lästiä. 

  • Varustajina Gabr Forselius, Gabr Castegren.

  • Haaksirikko 1821.

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

        05.01.2005