Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Frid i Norden

  • 1818 mainittu

  • 41 lästiä.

  • Varustajina Johan Lagersten.

  • Haaksirikko 1820.

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

         05.01.2005