Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Friheten

  • 1803 mainittu.

  • 23 (25) lästiä.

  • Varustajina Henr. Lindroth, H. G. Söderman y.m. (1820).

  • Ei mainita v. 1826.

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

         05.01.2005