Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Fröijä

  • 1820 mainittu

  • 30 lästiä.

  • Varustajina J. Malmgren, Westergren (1840).

  • 1836 rakennettu uudestaan.

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

         05.01.2005