Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Parkkilaiva Fyra Bröder

 • 1844 Siipyyssä rakennettu parkkilaiva.

 • Aluksen kantavuus oli aluksi 116 lästiä, pituus 101,5 jalkaa.

 • 1844 varustajana Abraham Christian Blom

 • 1857 omistajana Blomin perikunta

 • 1862 alus rakennettiin uudelleen ja kantavuus nousi 148 lästiin.

 • 1866 varustajaksi Edvard Blom.

 • 1874 alus rakennettiin uudelleen ja kantavuus nousi 156 lästiin.

 • 1881 varustajaksi Olof Blom

 • 1889 lokakuussa haaksirikko Kattegatissa

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Jussila Niilo: Merenkulkijoita ja laivanvarustajia Uudestakaupungista. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1984. ISBN 951-99551-4-3
  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         05.01.2005