Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Geddan

  • 1791 mainittu

  • Varustajina Henrik Östman, Gabriel Randelin

  • 1802 myrskyssä Öölannin lähellä jolloin suurin osa lastista heitettiin mereen.

  • Ei mainita 1815.

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

        05.01.2005