Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Parkkilaiva General von Döbeln

 • 1861 Uudessakaupungissa rakennettu parkkilaiva, jossa kuparipohja ja -pultit.

 • 192 lästiä (345,6 nrt), pituus 127 jalkaa.

 • 1861 varustajina J.F.O. Hartman ja L. Kräki (joiden oman veistämön ensimmäinen alus)

 • Aluksen rakennuskustannukset olivat 70 000 silloista markkaa.

 • Rakennusmestarina Hans Henrik Kjäldström (ensimmäinen hänen suunnittelema ukilainen alus)

 • 1881 myyty Vehmaalle Henrik Svanbergille ja Amberloille.

 • 1882 haaksirikko

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

       05.01.2005