Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Gloria

 • 1841 Luvialla rakennettu

 • 75 lästiä, pituus 81 jalkaa.

 • 1843 alus ostettiin Uuteenkaupunkiin.

 • Varustajina Johan Fabian Malmlund, Chr. Söderblom

 • 1855 vihollisen osittain polttama

 • 1857 hylyksi.

 • Lähteet:

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         05.01.2005