Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Göös

  • 1816 mainittu

  • 22 lästiä.

  • Varustajina Gabr. Forselius, Lena Wolin (1820)

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

        05.01.2005