Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Parkki Gustaf (1)

 • 1841 Siipyyssä (U:gissa?) rakennettu

 • 118 lästiä.

 • 1841 varustajana kauppias H.J. Söderman ja myöhemmin
  leski Helena Juliana Söderman.

 • 1855 Vihollisen osittain polttama

 • 1857 rakennettiin uudelleen ja kantavuus nousi 120 lästiin.

 • 1862 haaksirikko Englannin itärannikolla.

 • Lähteet:

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Jussila Niilo: Merenkulkijoita ja laivanvarustajia Uudestakaupungista. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1984. ISBN 951-99551-4-3
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        05.01.2005