Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Jahti Hans

  • 1839 mainittu

  • 8 lästiä.

  • Varustajana J. Blomlöf

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

        05.01.2005