Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Helene

 • 1863 Brunsvikissa rakennettu

 • 108 lästiä, pittus 100,8 jalkaa.

 • 1875 alus ostettiin Uuteenkaupunkiin

 • Varustajina:

  • kultaseppä J. P. Grunell

  • J. E. Olofson

  • Nina Åkerblom

  • Ida Wolin.

 • 1880 haaksirikko Hollannin edustalla.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8


          05.01.2005