Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunarilaiva Helmi

 • 1873 Närpiön Härkmeren Robergin veistämöllä rakennettu J. V. Hansenin ollessa rakennusmestarina

 • 146 lästiä, pituus 110 jalkaa.

 • 1874 varustajina

  • C. G. Sandbäck 1/4

  • Wilhelm Sandbäck 3/8

  • Viktor Sandbäck 1/4

  • Oskar Sandbäck   1/8

 • Aluksen rakennuskustannukset olivat 50 000 markkaa.

 • 1879 alus mitattiin uudelleen ja kantavuus nousi 162 lästiin.

 • 1879 alus myytiin Raumalle, varustajana oli H. Östmans änka.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Sandbäck Ossi: Sukumme vaiheita Kustavissa, Lyökissä ja Uudessakaupungissa. Uudenkaupungin merihistoriallinen yhdistys ry. Newprint Oy Uusikaupunki 2000.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8


         05.01.2005