Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Parkki Herkules

  • 1848 rakennettu

  • 153 lästiä.

  • Varustajina leski Lindroth, F. W. Wahlberg

  • 1854 haaksirikkoutunut

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
    • Jussila Niilo: Merenkulkijoita ja laivanvarustajia Uudestakaupungista. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1984. ISBN 951-99551-4-3

          05.01.2005