Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kuunari Hoppet

 • 1837 Luvialla rakennettu

 • 81 lästiä, pituus 92 jalkaa.

 • 1847 alus rakennettiin Turussa uudelleen 70 lästiseksi.

 • 1850 aluksen osti Uuteenkaupunkiin Gabriel Kräki.

 • 1855 Vihollisen osittain polttama

 • 1858 mittauksessa kantavuudeksi tuli 75 lästiä.

 • 1862 mittauksessa kantavuudeksi tuli 107 lästiä.

 • 1869 myyty U:gin maaseurakuntaan.

 • Lähteet:

  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        05.01.2005