Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Hoppet (1)

  • 1810 mainittu

  • 29 (30) lästiä.

  • Varustajina I. W. Ramsell, Gabriel Blom (1839).

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

        05.01.2005