Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Hoppet (2)

 • 1832 mainittu

 • 40 lästiä.

 • Varustajina R. Grönberg ja G. Björkroos (1856-58 Björkroosin lesken ja 1859 J.H. Björkroosin nimissä).

 • 1855 vihollisen osittain polttama.

 • 1856 rakennettiin U:gissa uudelleen

 • 1860 haaksirikko Tanskan Själlandissa Karrebacksminden luona.

 • Lähteet:

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         05.01.2005