Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Hoppet (4)

  • 1840 rakennettu

  • 40 lästiä.

  • Varustajana Johan Ahlstedt (1841).

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

         05.01.2005