Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Ida (1)

 • 1876 Merikarvialla J. Elgin johdolla rakennettu kuunari

 • 64 lästiä.

 • 1878 aluksen ostivat Uuteenkaupunkiin

  • J. G. Dahlberg.

  • F. Stenros

  • A.W. Nylund

 • 1879 alus mitattiin uudelleen ja kantavuus nousi 129 lästiin.

 • 1896 myytiin Tanskaan Ålborgiin 6500 markasta.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8


     05.01.2005