Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Ida (2)

 • 1858 Kemiössä rakennettu

 • 87 lästiä

 • 1868 aluksen ostivat Uuteenkaupunkiin

  • kauppias Johan Gustaf Ertman

  • kauppias Jonathan Malmgren

  • Johanna Malmgren

 • 1874 rakennettu uudelleen Uudenkaupungin ja kantavuus laski 74 lästiin.

 • 1877 alus myytiin J.A. Westergrenille ja B. G. Färdigille.

 • 1880 lokakuussa haaksirikko.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

       05.01.2005