Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Parkkilaiva Ihana

 • 1872 Uudessakaupungissa rakennettu parkkilaiva, jonka pohja päällystettiin sinkillä.

 • 442 nrt. 220 lästiä, pituus 129 jalkaa.

 • 1872 varustajina mm.

 • 1897 haaksirikko Bornholmassa.

 • Kirjoitus U:gin Sanomissa:

  • 10.09.1897 Haaksirikko. Parkki Ihana Bornholmin luona

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8


       05.01.2005