Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


  Parkkilaiva Ika

 • 1861 Uudessakaarlepyyssä (Kokkolassa?) rakennettu parkkilaiva.

 • 563 nrt. 304 lästiä.

 • 1884 aluksen osti Uuteenkaupunkiin merikapteeni Christian Blom.

 • 1891 myytiin Ahvenanmaalle.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8


        05.01.2005