Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Priki Ilma

 • 1857 Lappfjvärdissä rakennettu

 • 105 lästiä, pituus 86 jalkaa.

 • 1857 varustajina J.F. Malmlund ja Laurell.

 • 1859 omistajana Edvard Ertman

 • 1861 omistajana Ludvig Leonard Lindroth

 • 1862 mittauksessa kantavuus nousi 111 lästiin.

 • 1867 alus mainitaan vielä asiakirjoissa

 • Lähteet:

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

      05.01.2005