Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Priki Ilmarinen (1)

 • 1875 Virolahdella rakennettu hongasta ja kuusesta.

 • 240 nrt. (130 lästiä), pituus 117 jalkaa.

 • 1886 aluksen osti Virolahdelta Uuteenkaupunkiin mm. Leonard Kräki, J.A. Malèn

 • 1894 myyty Raumalle

 • 1895 myyty Ahvenanmaalle

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8


         05.01.2005