Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Priki Ilmatar

 • 1875 Säkkijärvellä rakennettu

 • 258 nrt.

 • Varustajina ollut mm.

  • rymättyläläinen Karl Efraim Iso-Kauppila

  • uusikaupunkilainen W. A. Åkerblom

  • F. A. Palmros

 • 1901 haaksirikko

 • Kirjoitus U:gin Sanomissa:

  • 11.10.1895 Yhteenkolistus. Priki Ilmatar (kapt. F. Österling) ja
   parkki Suomi Vehaksen tällä puolen

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8


         05.01.2005