Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Fregatti Imperator Aleksander II

 • 1864 Uudessakaupungissa Hartmanin ja Kräkin veistämöllä rakennettu fregatti..
 • Aluksen vetoisuus oli 511 lästiä 920 nrt, pituus 170 jalkaa.
 • Hans Henrik Kjäldströmin suunnittelema, hongasta tasasaumoin rakennettu, raudalla vahvistettu ja kuparilla vuorattu alus.
 • Siihen aikaan ilmeisesti Suomen toiseksi suurin laiva viipurilaisen Mårten Lutherin jälkeen.
 • Varustajina J.F.O. Hartman ja Leonard Kräki
 • Aluksen rakennuskustannukset olivat 140 000 markkaa.
 • 1872 haaksirikko Atlantilla.
 • Aluksesta toisaalla Internetissä:

 • Lähteet:
  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8
  • Varjonen Kaiku: Meren ja Jumalan armoilla Uudenkaupungin viimeiset purjelaivat 1914-1942 Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. Uusikaupunki 1976
  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         05.01.2005