Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Iris

 • 1842 rakennettu

 • 23 lästiä.

 • 1847 aluksen osti Uuteenkaupunkiin I. W. Ramsell.

 • 1860 alus poistettiin käytöstä huonon kunnon takia.

 • Lähteet:

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         05.01.2005