Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Fregatti Jalo

Jalo

 • 1876 Uudessakaupungissa rakennettu fregatti.
 • Suurin Suomessa vuoteen 1932 mennessä rakennettu purjelaiva.
 • 1396 nrt.(754 lästiä); mitat 65,0 m x 11,8 m
 • Aluksen rakennuskustannukset olivat 380 000 markkaa, mikä oli varustajille liikaa ja alus jouduttiin myymään jo kahden vuoden vanhana
 • Suunnittelijana Hans Henrik Kjäldström
 • Varustajina:
  • kauppias Frans Viktor Ertman Uudestakaupungista
  • kauppias Erik Johan Savón Uudestakaupungista
  • varakonsuli Johan Ramsell Uudestakaupungista
  • tilanomistaja Berndt Christian Ertman Uudeltakirkolta
  • kauppias Victor Anders Reims (aikansa suurin turkulainen varustaja)
  • kauppias Israel Wilhelm Rautell Turusta
 • 1879 alus myytiin Turkuun kannattomana
 • 1886 haaksirikko Corkin salmessa Etelä-Irlannissa.
 • Aluksesta toisaalla Internetissä:

 • Lähteet:
  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8


        05.01.2005