Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Johannes (1)

  • 1787 mainittu

  • 20 (23) lästiä.

  • Varustajina G. Westergren, M. Österman (1828).

  • Haaksirikko 1846.

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

          05.01.2005