Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Johannes (3)

  • 1829 mainittu

  • 30 lästiä.

  • Varustajana J. Ölund (1839).

  • Vihollinen polttanut Pohjanlahdella 1854.

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

       05.01.2005