Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Johannes (4)

 • 1848 Taivassalossa rakennettu

 • 76 nrt.

 • 1866 rakennettu uudelleen Uudellakirkolla

 • 1880 omistajina Matts Sjöroos ja S. Saarnistoholm Kalannista

 • 1883 aluksen osti U:kiin Leonard Kräki.

 • 1888 haaksirikko Merikarvian saaristossa.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         05.01.2005