Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Johannes (1)

 • 1865 Kemiössä rakennettu

 • 70 lästiä; pituus 102 jalkaa.

 • 1876 aluksen osti Uuteenkaupunkiin merikapteeni Fredrik Ertman ja J. Sundblom

 • 1879 alus mitattiin Uudessakaupungissa ja kantavuus nousi 97 lästiin.

 • 1883 alus katosi Ahvenanmerellä Märketin luona

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        05.01.2005