Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Josephine

  • 1835 mainittu

  • 25 lästiä.

  • Varustajana C. Hoeckert.

  • Haaksirikko 1836.

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

         05.01.2005