Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Juno (1)

 • 1847 Merikarvialla rakennettu

 • 68 lästiä; pituus 80 jalkaa.

 • Varustajina:

 • 1855 vihollinen polttanut.

 • 1856 alus rakennettiin uudelleen Uudessakaupungissa.

 • 1867 haaksirikko.

 • Lähteet:

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         05.01.2005