Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Juno (2)

 • 1847 Luvialla rakennettu

 • 73 lästiä; pituus 90 jalkaa.

 • Varustajina Samuel Österman ja Gustaf Malén.

 • 1862 mittauksessa aluksen kantavuus nousi 111 lästiin.

 • 1855 vihollisen osittain polttama

 • 1864 haaksirikko Tukholman sisääntuloväylän suulla

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        05.01.2005