Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Kotka

  • 1865 Siipyyssä rakennettu

  • 102 lästiä.

  • Varustajina konsuli Isak W. Ramsell ja Samuel Wilhelm Söderblom.

  • 1866 myyty Ahvenanmaalle.

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
    • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.

          05.01.2005