Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


  Parkkilaiva Kulkeva

  • 1857 Siipyyssä rakennettu

  • 175 lästiä; pituus 105 jalkaa

  • 1857 varustajana Samuel Ertman.

  • 1860 lähtien varustajana myös kauppias Viktor Ertman.

  • 1864 myyty Riikaan

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
    • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.

         05.01.2005