Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Parkkilaiva Lainetar

 • 1865 Uudessakaupungissa rakennettu 

 • 268 lästiä; 138,4 jalkaa.

 • Aluksen suunnitteli Kjäldström.

 • Pohja peitettiin sinkillä.

 • Varustajina:

 • 1879 alus myytiin Kööpenhaminassa 9300 Tanskan kruunulla.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Jussila Niilo: Merenkulkijoita ja laivanvarustajia Uudestakaupungista. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1984. ISBN 951-99551-4-3
  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Sandbäck Ossi: Sukumme vaiheita Kustavissa, Lyökissä ja Uudessakaupungissa. Uudenkaupungin merihistoriallinen yhdistys ry. Newprint Oy Uusikaupunki 2000.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         05.01.2005