Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Parkki Landtdagen

 • 1863 Uudessakaupungissa Hartmanin ja Kräkin veistämöllä rakennettu.

 • 304 lästiä, pituus 140,8 jalkaa.

 • Rakennusmestarina Kjäldström.

 • Varustajana J. F. O. Hartman.

 • Aluksen rakennuskustannukset olivat 85 000 silloista markkaa.

 • 1863 (samana vuonna) haaksirikkoutui Barcelonan sisääntuloväylällä.

 • Lähteet:

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.

        05.01.2005